Microsoft Office 365 dla edukacji

Microsoft Office 365 dla edukacji

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie Szkoła w Chmurze Microsoft!

Państwa szkoła może dołączyć do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

 

Najnowsze wersje Office 365

Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.

Praca zespołowa

Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.

Szkoła nowoczesnych technologii

Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Dołącz do programu już dziś!

Nasze doświadczenie potwierdzone jest aktualnymi certyfikatami Microsoft dla edukacji.

 

1

 

11

 

7

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

8

 

9

 

10

 

12

 

13

Previous
Next

Udostępnij znajomym