Lekcja zdalna przez Microsoft Teams

UWAGA! pełna funkcjonalność może być dostępna po kilku godzinach od pierwszego logowania użytkownika.

Na komputerze lub laptopie

logujemy się do systemu pod adresem www.office.com . Zalecam przeglądarkę Google Chrome.

Wybieramy aplikację Teams. Aplikację Microsoft Teams można również zainstalować jako osobny program.

Na telefonach komórkowych i tabletach

aplikacja Teams dostępna jest do pobrania na urządzeniach z systemem Android oraz Apple.

Uczeń sprawdza w aplikacji czy widzi swoją klasę a ewentualny problem zgłasza swojemu wychowawcy (proszę pamiętać, że Teams może być dostępny po kilku godzinach od pierwszego logowania).

Dla nauczyciela który chce zaplanować zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym za pomocą wideorozmowy w swojej klasie kolejny krok to wybór pozycji „Kalendarz” i przycisk w prawym górnym rogu „Nowe spotkanie”

W nowym oknie podajemy tytuł lekcji, dodajemy uczestników i określamy planowaną datę lekcji.

Opcjonalnie można skorzystać z wyboru kanału gdzie dodaje się całe klasy lub grupy.

Dla grup powyżej 6 osób zalecam wydanie instrukcji aby uczniowie wyłączyli obraz z własnej kamery i dźwięk swojego mikrofonu. Opcje te dostępne są w oknie trwającej wideorozmowy. Pozwoli to na lepszą jakość transmisji.

Wszyscy uczestnicy mają do dyspozycji czat tzn. komunikacje tekstową w czasie rzeczywistym.

Teams zachowuje historię komunikacji tekstowej wraz z listą uczestników co pozwala na zweryfikowanie listy obecności podczas lekcji zdalnej. Każdy uczeń powinien zostać poproszony o napisanie tekstu np. OBECNY na czacie, co pozwoli nauczycielowi na późniejszą weryfikacje.

Przed realizacją pierwszej lekcji z uczniami należy nawiązać wideorozmowę z współpracownikiem ze swojej jednostki edukacyjnej. Pozwoli to Państwu na sprawdzenie jakości transmisji oraz rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych z administratorem.

Pracując w przeglądarce internetowej przed nawiązaniem wideorozmowy zobaczymy komunikaty proszące o dostęp do kamery i mikrofonu, na które należy wyrazić zgodę.

 

 

Przydatne funkcje Teams.

część 2.

Udostępnij znajomym