Lekcja zdalna przez Microsoft Teams

Lekcja zdalna przez Microsoft Teams

UWAGA! pełna funkcjonalność może być dostępna po kilku godzinach od pierwszego logowania użytkownika.

Na komputerze lub laptopie

logujemy się do systemu pod adresem www.office.com . Zalecam przeglądarkę Google Chrome.

Wybieramy aplikację Teams. Aplikację Microsoft Teams można również zainstalować jako osobny program.

Na telefonach komórkowych i tabletach

aplikacja Teams dostępna jest do pobrania na urządzeniach z systemem Android oraz Apple.

Uczeń sprawdza w aplikacji czy widzi swoją klasę a ewentualny problem zgłasza swojemu wychowawcy (proszę pamiętać, że Teams może być dostępny po kilku godzinach od pierwszego logowania).

Dla nauczyciela który chce zaplanować zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym za pomocą wideorozmowy w swojej klasie kolejny krok to wybór pozycji „Kalendarz” i przycisk w prawym górnym rogu „Nowe spotkanie”

W nowym oknie podajemy tytuł lekcji, dodajemy uczestników i określamy planowaną datę lekcji.

Opcjonalnie można skorzystać z wyboru kanału gdzie dodaje się całe klasy lub grupy.

Dla grup powyżej 6 osób zalecam wydanie instrukcji aby uczniowie wyłączyli obraz z własnej kamery i dźwięk swojego mikrofonu. Opcje te dostępne są w oknie trwającej wideorozmowy. Pozwoli to na lepszą jakość transmisji.

Wszyscy uczestnicy mają do dyspozycji czat tzn. komunikacje tekstową w czasie rzeczywistym.

Teams zachowuje historię komunikacji tekstowej wraz z listą uczestników co pozwala na zweryfikowanie listy obecności podczas lekcji zdalnej. Każdy uczeń powinien zostać poproszony o napisanie tekstu np. OBECNY na czacie, co pozwoli nauczycielowi na późniejszą weryfikacje.

Przed realizacją pierwszej lekcji z uczniami należy nawiązać wideorozmowę z współpracownikiem ze swojej jednostki edukacyjnej. Pozwoli to Państwu na sprawdzenie jakości transmisji oraz rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych z administratorem.

Pracując w przeglądarce internetowej przed nawiązaniem wideorozmowy zobaczymy komunikaty proszące o dostęp do kamery i mikrofonu, na które należy wyrazić zgodę.

 

 

Przydatne funkcje Teams.

część 2.

Udostępnij znajomym